Webdesign en CMS

Webdesign en CMS

  • Afdrukken

Het webdesign, de webcontent en de intichting van het Content Management Systeem (CMS) binnen deze website zijn speciaal ontwikkeld voor Praktijkcentrum de Morgenster en zijn derhalve auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u delen van deze website, het webdesign of de webdeveloping wilt overnemen voor eigen gebruik dient u hiervoor toestemming te vragen aan JJ Communicatie.

Wanneer u feitelijke onjuistheden of onvolkomenheden signaleert in deze website waarderen wij het als u ons daarover informeert, zodat mogelijke onvolkomenheden kunnen worden verbeterd.